Bjelouška ili bijelouška?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bjelouška ili bijelouška? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava neotrovnu zmiju koja živi blizu vode. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bjelouška, bjelouške, bjelouški, bjelouškom…

LEAVE A COMMENT