Bjesnilo ili bijesnilo?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bjesnilo ili bijesnilo? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava bolest životinja koja je uzrokovana virusom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bjesnilo, bjesnila, bjesnilu, bjesnilom…

LEAVE A COMMENT