Blagoćudnik ili blagočudnik?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: blagoćudnik ili blagočudnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba blage ćudi. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati blagoćudnik, blagoćudnika, blagoćudniku…

LEAVE A COMMENT