Blagoćudnost ili blagočudnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: blagoćudnost ili blagočudnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina nekoga tko je blage ćudi. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati blagoćudnost, blagoćudnosti, blagoćudnostima…

LEAVE A COMMENT