Kako se piše pravilno na hrvatski?

Blagozvučje ili blagozvućje?

Kako je pravilno pisati: blagozvučje ili blagozvućje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava sklad zvuka, pravilan naglasak. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati blagozvučje, blagozvučja, blagozvučju…