Blizančić ili blizanćić?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: blizančić ili blizanćić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice blizanac. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati blizančić, blizančića, blizančiću…

LEAVE A COMMENT