Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bljedilo ili blijedilo?

Kako je pravilno pisati: blijedilo ili bljedilo? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava blijeda boja lica. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bljedilo, bljedila, bljedilu…