Bljedolik ili blijedolik?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: blijedolik ili bljedolik? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko je blijeda lica. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bljedolik, bljedolika, bljedoliku…

LEAVE A COMMENT