Bolećiv ili bolečiv?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bolećiv ili bolečiv? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko meka srca. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bolećiv, bolećiva, bolećivu, bolećivim…

LEAVE A COMMENT