Kako se piše pravilno na hrvatski?

Brijačnica ili brijaćnica?

Kako je pravilno pisati: brijačnica ili brijaćnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava radnja koja pruža usluge šišanja i brijanja. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati brijačnica, brijačnice, brijačnici…