Brijest ili brjest?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: brijest ili brjest? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava rod listopadnih stabala. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati brijest, brijesta, brijestu, brijestom…

LEAVE A COMMENT