Brješće ili briješće?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: briješće ili brješće? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o zbirnoj imenici kojom se označava rod listopadnih stabala. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati briješće, briješća, briješću…

LEAVE A COMMENT