Kako se piše pravilno na hrvatski?

Brodžanin ili Brođanin?

Kako je pravilno pisati: Brodžanin ili Brođanin?

U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Mnogim govornicima hrvatskog jezika ta dva glasa su toliko slična da ih često ne razlikuju te teško određuju kad se koji koristi. No, u hrvatskom standardnom jeziku ipak postoje oba glasa i nisu zamjenjiva. Glas dž čest je u turcizmima u hrvatskom jeziku. Tako se pravilno piše patlidžan (a ne patliđan), džep (a ne đep), pendžer i drugi.

Dakle, ne postoji čvrsto pravilo kojim bismo mogli odrediti kad ide jedno, a kad drugo, ali postoje neke okvirne smjernice. Primjerice, u većini turcizama i anglizama (riječi iz turskog i engleskog jezika) piše se glas /dž/. Glas /đ/ je, recimo, prisutan u komparativu i superlativu gdje ima glas /d/ u pozitivu (mlad – mlađi – najmlađi, lud – luđi – najluđi).

Dakle, dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava stanovnika Slavonskog Broda. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Brođanin, Brođanina, Brođaninu, Brođaninom…

Primjeri:

  • Rekao sam Brođanin, a ne brđanin.
  • Mi smo ovdje svi rođeni Brođani, bolje ti je da se ne šališ s nama.
  • Ona je Brođanka, a on također Brođanin.
  • Moj je muž Brođanin i pošten je i dobar čovjek.
  • Brođani su svi dobri ljudi.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda Brođanin. Imenica označava stanovnika Slavonskog Broda. Stanovnica Slavonskog Broda naziva se Brođanka.