Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bunarčić ili bunarćić?

Kako je pravilno pisati: bunarčić ili bunarćić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu imenice bunar. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bunarčić, bunarčića, bunarčiću…