Čakavizam ili ćakavizam?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: čakavizam ili ćakavizam? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označavaju prepoznatljive pojedinosti čakavskog narječja usvojene u drugim narječjima. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čakavizam, čakavizma, čakavizmu…

LEAVE A COMMENT