Kako se piše pravilno na hrvatski?

Čakavština ili ćakavština?

Kako je pravilno pisati: čakavština ili ćakavština? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava čakavsko narječje. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čakavština, čakavštine, čakavštini, čakavštinom…