Kako se piše pravilno na hrvatski?

Čančara ili čanćara?

Kako je pravilno pisati: čančara ili čanćara? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava kornjača iz porodice kopnica. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čančara, čančare, čančari…