Čedan ili ćedan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: čedan ili ćedan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko bez poroka, netko blag i ponizan. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati: čedan, čednog, čedna, čedni…

LEAVE A COMMENT