Čempres ili ćempres?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: čempres ili ćempres? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava zimzeleno crnogorično stablo. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čempres, čempresa, čempresu…

LEAVE A COMMENT