Čempresovina ili ćempresovina?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: čempresovina ili ćempresovina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava drvo čempresa kao građa. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čempresovina, čempresovine, čempresovini…

LEAVE A COMMENT