Kako se piše pravilno na hrvatski?

Čestica ili ćestica?

Kako je pravilno pisati: čestica ili ćestica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava maleni dio neke cjeline ili nepromjenjivu vrstu riječi. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom te se tvori od praslavenske riječi čęstь. Pravilno je pisati čestica, čestice, čestici, česticom…