Činidba ili ćinidba?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: činidba ili ćinidba? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava radnja, funkcija, neka služba. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati činidba, činidbe, činidbi, činidbom, činidbama…

LEAVE A COMMENT