Kako se piše pravilno na hrvatski?

Cjepidlaka ili cijepidlaka?

Kako je pravilno pisati: cjepidlaka ili cijepidlaka? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog i ženskog roda kojom se označava sitničava osoba. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cjepidlaka, cjepidlake, cjepidlaki, cjepidlakom…