Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ćlankonošci ili člankonošci?

Kako je pravilno pisati: ćlankonošci ili člankonošci? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava vrsta beskralježnjaka u koju spadaju životinje i rakovi. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati člankonošci, člankonošca, člankonošcu…