Kako se piše pravilno na hrvatski?

Dar ili poklon?

Kako je pravilno pisati: dar ili poklon?

U ovom je primjeru riječ o tome koja je od dviju imenica muškog roda – dar ili poklon – pravilna u hrvatskom standardnom jeziku.

U nekim primjerima radi se o tome da je samo jedna riječ pravilna, a ponekad je pak više riječi ili izraza prihvaćeno za neki pojam ili stvar.

U ovom slučaju riječ je o tome da su oba izraza odnosno obje imenice muškog roda prihvaćene i točne u hrvatskom standardnom jeziku. U većini slučajeva koriste se obje kao sinonimi – zamjenjive su jedna drugom. U nekim značenjima može se koristiti samo jedna. Objasnit ćemo detaljnije o čemu je riječ.

U značenju predmeta ili vrijednosti koju kome darujemo, ispravno je pisati i dar i poklon. Riječi su sinonimi i obje su prihvaćene u hrvatskom standardnom jeziku. Dar, osim značenja kao i poklon, može označavati nečiju nadarenost ili talent (dar za glazbu, dar za umjetnost i sl.) Navest ćemo neke primjere pravilne uporabe.

Primjeri:

  • Imala je izraziti dar za glazbu koji nije mogao proći neprimijećeno.
  • Svoj dar za umjetnost najviše je ispoljavala slikanjem i sviranjem klavira.
  • Kupili smo poklon za Martu, a srećom taj dar nije bio skupocjen.
  • Dar od srca najljepša je stvar koju se može dobiti.
  • Što se tiče poklona, tražila je da joj se ništa ne kupuje.
  • Zbog svih poklona koje je dobivala, nije ni sama više znala što želi.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se pišu imenice muškog roda – dar i poklon. Pravilni su i glagoli: pokloniti i darivati.