Kako se piše pravilno na hrvatski?

Obe ili obje?

Kako je pravilno pisati: obje ili obe?

Ovdje se radi o brojevnoj imenici koja označava da se radi o dvjema osobama odnosno da uključuje i jednu i drugu.

Dolazi od praslavenskog i staroslavenskog oblika oba. I u ruskom jeziku glasi óba, a u poljskom jeziku glasi oba. U hrvatskom jeziku oblik oba koristi se za osobe ili stvari muškog ili srednjeg roda.

Za ženski rod pravilno je pisati oblik obje. Valja biti oprezan pri deklinaciji:
N obje
G obiju
D objema
A obje
V obje
L objema
I objema

Primjeri:

  • Obje žene sjedile su na ulazu u knjižnicu kad sam ja došao.
  • Objema sam dao po jedan crveni karanfil.
  • Obiju nije bilo kad sam izlazio.
  • Ako vam kupim piće, obje morate sjesti za moj stol.
  • Obje šanse bijahu prokockane zbog mojih glupih odluka i poteza.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše brojevna imenica koja se koristi za ženski rod – obje. Pravilno je pisati i objema, obiju.