Obe ili obje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: obje ili obe?

Ovdje se radi o brojevnoj imenici koja označava da se radi o dvjema osobama odnosno da uključuje i jednu i drugu.

Dolazi od praslavenskog i staroslavenskog oblika oba. I u ruskom jeziku glasi óba, a u poljskom jeziku glasi oba. U hrvatskom jeziku oblik oba koristi se za osobe ili stvari muškog ili srednjeg roda.

Za ženski rod pravilno je pisati oblik obje. Valja biti oprezan pri deklinaciji:
N obje
G obiju
D objema
A obje
V obje
L objema
I objema

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Obje žene sjedile su na ulazu u knjižnicu kad sam ja došao.
Objema sam dao po jedan crveni karanfil.
Obiju nije bilo kad sam izlazio.
Ako vam kupim piće, obje morate sjesti za moj stol.
Obje šanse bijahu prokockane zbog mojih glupih odluka i poteza.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše brojevna imenica koja se koristi za ženski rod – obje. Pravilno je pisati i objema, obiju.

LEAVE A COMMENT