Kako se piše pravilno na hrvatski?

Destimulirajući ili destimulirajuči?

Kako je pravilno pisati: destimulirajuči ili destimulirajući? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom prilogu sadašnjem glagola destimulirati. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati destimulirajući, destimulirajućeg, destimulirajućem…