Dinamičnost ili dinamićnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: dinamičnost ili dinamćnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nekoga tko je živahan i dinamičan. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dinamičnost, dinamičnosti, dinamičnošću…

OSTAVITE KOMENTAR