Djelatnički ili dijelatnički?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: djelatnički ili dijelatnički? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu naglašenim kratkouzlaznim naglaskom na prvom slogu. Pravilno se piše: djelatnički, djelatničkim, djelatničkom, djelatničke, djelatnička…

LEAVE A COMMENT