Djelatnost ili dijelatnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: djelatnost ili dijelatnost? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja je naglašena dugouzlaznim naglaskom i ima zanaglasnu dužinu. Pravilno se piše: djelatnost, djelatnosti, djelatnošću, djelatnostima…

LEAVE A COMMENT