Kako se piše pravilno na hrvatski?

Dozvoljen ili dopušten?

Kako je pravilno pisati: dopušten ili dozvoljen? Ovdje je riječ o dvama glagolskim pridjevima trpnima. Jedan je od glagola dozvoliti, a drugi od glagola dopustiti. U hrvatskom standardnom jeziku prednost se daje glagolu dopustiti, a glagol dozvoliti smatra se rusizmom i trebalo bi ga izbjegavati. Stoga je bolje pisati: dopustiti, dopušten.