Kako se piše pravilno na hrvatski?

Dragocjenost ili dragocijenost?

Kako je pravilno pisati: dragocjenost ili dragocijenost? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto velike vrijednosti. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dragocjenost, dragocjenosti, dragocjenostima…