Kako se piše pravilno na hrvatski?

Drijemati ili drjemati?

Kako je pravilno pisati: drijemati ili drjemati?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Glagol dolazi od praslavenskog drěmati, a u hrvatskom jeziku pravilno je pisati drijemati. Također se piše drijem, drijemež, drijemavica, drijemalac, drijemalica, drijemalo, drijemaju, drijemamo, drijemam, drijemaš… I neke druge riječi koje u svojoj osnovi imaju praslavenski jat, u hrvatskom jeziku imaju odraz ije. Tako je od prasl. lěpъ u hrvatskom ispravno lijep, prasl. věstь u hrvatskom je vijest, i dr.

Primjeri:

  • Baka je voljela drijemati nakon ručka.
  • Drijemao je pred televizorom, a njegova se unuka igrala pored njega.
  • Kratko je zadrijemao, ali ga je probudila buka ispred ulaznih vrata.
  • Samo je htjela malo drijemati, ali njezina djeca nisu to dopuštala.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol drijemati, drijemao, drijemali, drijemale, drijemam, drijemaju…