Kako se piše pravilno na hrvatski?

Lijep ili ljep?

Kako je pravilno pisati: lijep ili ljep?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika.

Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: smješan (umjesto pravilnog smiješan), viječan (umjesto pravilnog vječan) i tako dalje. Kod imenica to su vjest (umjesto pravilnog vijest), sijećanje (umjesto pravilnog sjećanje), cjena (umjesto pravilnog cijena) i druge.

Ovdje je riječ o pisanju pridjeva koji dolazi od praslavenskog i staroslavenskog oblika lěpъ. U hrvatskom jeziku pridjev je naglašen dugosilaznim naglaskom i pravilno se piše – lijep. I određeni pridjev piše se lijepi, pravilno je pisati lijepog, lijepom, lijepa, lijepo, lijepih… Imenica se pravilno piše ljepota, ljepotan, ljepotica.

Kod komparacije ili stupnjevanja pridjeva lijep valja biti oprezan jer dolazi do promjene iz /ije/ u /je/. Pravilna komparacija glasi lijep – ljepši – najljepši, gdje je drugi stupanj komparativ ljepši, a treći stupanj superlativ najljepši.

Primjeri:

  • On je toliko lijep da ga mnogi nazivaju Apolonom.
  • Bio je tako lijep da ljepši Nike mogao biti.
  • Oni su svi lijepi, cijela obitelj, tako da je sigurno pitanje genetike.
  • O ljepoti nemam što reći, lijep si kao slika.
  • Lijepe žene prolaze mojom ulicom, a ja sjedim sam pokraj prozora.
  • Lijep muškarac često privuče poglede znatiželjnika.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev lijep, lijepa, lijepo, lijepih, lijepog, lijepima… U komparaciji pridjeva dolazi do promjena te je pravilan komparativ ljepši, a superlativ najljepši.