Kako se piše pravilno na hrvatski?

Eko rasizam, ekorasizam ili eko-rasizam?

Kako je pravilno pisati: eko rasizam, eko-rasizam ili ekorasizam? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice rasizam. Imenica je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekorasizam, ekorasizma, ekorasizmu, ekorasizmom…