Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ekolanac, eko lanac ili eko-lanac?

Kako je pravilno pisati: eko lanac, ekolanac ili eko-lanac? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice lanac. Imenica je naglašena dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekolanac, ekolanca, ekolancu…