Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ekonomičnost ili ekonomićnost?

Kako je pravilno pisati: ekonomičnost ili ekonomićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava poslovanje uz niske troškove. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekonomičnost, ekonomičnosti, ekonomičnošću…