Kako se piše pravilno na hrvatski?

Energičnost ili energićnost?

Kako je pravilno pisati: energićnost ili energičnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označavaju osobine nekoga tko je odlučan. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati energičnost, energičnost, energičnostima…