Eurocentrizam, euro-centrizam ili euro centrizam?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: euro-centrizam, eurocentrizam ili euro centrizam? Ovdje je riječ o pravilima rastavljenog i sastavljenog pisanja. Riječ je o tvorbi od prefiksoida, vezanog leksičkog morfema, euro i imenice centrizam. Kad se radi o prefiksoidima, pravilo je da ih se piše spojeno ili sastavljeno. Tako je pravilno: eurocentrizam, eurocentrizma, eurocentrizmom, eurocentrizmu, eurocentričan…

LEAVE A COMMENT