Kako se piše pravilno na hrvatski?

Financiranje ili finansiranje?

Kako je pravilno pisati: financiranje ili finansiranje?

Zbog zajedničke povijesti i suživota u istoj državi govornici hrvatskog jezika često dvoje u uporabi nekih riječi kojima su prije bili izloženi u medijima.

Hrvatski i srpski jezik slični su jezici i pripadaju indoeuropskoj jezičnoj skupini. Oba jezika su slavenski jezici, točnije južnoslavenski jezici. Međutim, ta dva jezika nisu ista, iako se u bivšoj državi koristio naziv srpskohrvatski ili hrvatskosrpski jezik.

Neke od poznatijih razlika između naziva su primjerice: mrkva i šargarepa, demokracija i demokratija, Evropa i Europa, ispušni plinovi i izduvni gasovi, kino i bioskop, kvalificiran i kvalifikovan, spužva i sunđer i mnoge mnoge druge.

Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola financirati. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom te označava ulaganje u nešto. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati financiranje, financiranja, financiranju…

Primjeri:

  • Dogovorili su se da će financiranje biti zajedničko, podjednako ulaganje s obiju strana.
  • Financiranje nije prošlo onako kako smo se lani dogovorili.
  • Ako uspijemo riješiti financiranje, na konju smo.
  • Najveća boljka naših projekata je nedostatno financiranje.
  • Tražili su financiranje od države, ali se nisu usrećili.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica financiranje, financiranja, financiranju, financiranjem… Pravilno se piše i glagol financirati, imenica financije.