Kako se piše pravilno na hrvatski?

Formuliraće, formulirati će ili formulirat će?

Kako je pravilno pisati: formulirat će, formulirati će ili formuliraće? Ovdje se radi o glagolskom vremenu futuru prvom koje se tvori od infinitiva i nenaglašenog prezenta glagola htjeti. Kad je infinitiv na prvom mjestu, pravilno je koristiti krnji infinitiv, te je točno: formulirat će. Također je ispravno: vidjet će, učinit će, napravit će… U uporabi pravilno je sljedeće: Formulirat će svoja pitanja prije postavljanja. Oni će formulirati, a potom izlagati.