Kako se piše pravilno na hrvatski?

Foto klub ili fotoklub?

Kako je pravilno pisati: fotoklub ili foto klub? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga je ispravno pisati: fotoklub, fotokluba, fotoklubu, fotoklubom…