Fotomontaža ili foto montaža?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: fotomontaža ili foto montaža? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Dakle, pravilno se piše: fotomontaža, fotomontaži, fotomontaže…

LEAVE A COMMENT