Kako se piše pravilno na hrvatski?

Fotoradionica, foto-radionica ili foto radionica?

Kako je pravilno pisati: foto radionica, foto-radionica ili fotoradionica? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Dakle, pravilno se piše: fotoradionica, fotoradionice, fotoradionici, fotoradionicom…