Kako se piše pravilno na hrvatski?

Gaučo ili gaućo?

Kako je pravilno pisati: gaučo ili gaućo? Imenica označava čuvara stada goveda u pampama Južne Amerike. Riječ je španjolska i na španjolskom jeziku piše se gaucho, a u hrvatskom je prilagođena kao gaučo. Ostali oblici su: gauča, gaučom, gauču, gauče, gaučima…