Kako se piše pravilno na hrvatski?

Španjolska ili Španija?

Kako je pravilno pisati: Španjolska ili Španija?

Zbog zajedničke povijesti i suživota u istoj državi govornici hrvatskog jezika često dvoje u uporabi nekih riječi kojima su prije bili izloženi u medijima.

Hrvatski i srpski jezik slični su jezici i pripadaju indoeuropskoj jezičnoj skupini. Oba jezika su slavenski jezici, točnije južnoslavenski jezici. Međutim, ta dva jezika nisu ista, iako se u bivšoj državi koristio naziv srpskohrvatski ili hrvatskosrpski jezik.

Neke od poznatijih razlika između naziva su primjerice: mrkva i šargarepa, demokracija i demokratija, Evropa i Europa, ispušni plinovi i izduvni gasovi, kino i bioskop, kvalificiran i kvalifikovan, spužva i sunđer i mnoge mnoge druge.

Ovdje je riječ o dvojbi koji je pravilan naziv za europsku državu koja se nalazi na jugozapadu Europe s glavnim gradom Madridom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše Španjolska, Španjolske, Španjolskoj, španjolski, španjolska…

Pridjev španski u izrazu španska sela pogrešno se povezuje sa Španjolskom. Dolazi od imenice špan u značenju župana, kneza, upravitelja vlastelinstva. Izraz španska sela označava nešto nepoznato, strano, daleko, nepostojeće. No podrijetlo izraza nema veze sa Španjolskom, nego kao i naselje Špansko u Zagrebu – sa starom imenicom špan.

Primjeri:

  • Otišli smo u Španjolsku na maturalno putovanje.
  • Planiramo godišnji odmor provesti u Španjolskoj, to jest u Barceloni kod bake.
  • Za mene je Španjolska obećana zemlja, obožavam njihovu glazbu i hranu.
  • Odlučili smo ići na hodočašće u Španjolsku i Portugal.
  • Naš brat živi u Španjolskoj, a sestra u Sjedinjenim Američkim Državama.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše naziv za državu jugozapadne Europe Španjolska, Španjolske, Španjolskoj… Pridjev se pravilno piše španjolski, španjolska, španjolsko.