Španjolska ili Španija?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: Španjolska ili Španija? Ovdje je riječ o dvojbi koji je pravilan naziv za europsku državu koja se nalazi na jugozapadu Europe s glavnim gradom Madridom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše Španjolska, Španjolske, Španjolskoj, španjolski, španjolska…

LEAVE A COMMENT