Glupača ili glupaća?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: glupača ili glupaća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava glupu ženu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaksom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati glupača, glupači, glupače, glupačom…

OSTAVITE KOMENTAR