Kako se piše pravilno na hrvatski?

Gorčici ili gorčiki?

Kako je pravilno pisati: gorčiki ili gorčici? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice gorčika. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g i h prelaze u c, z, s. Kod imenice gorčika pravilno je da se sibilarizacija provodi. Pravilno se piše: gorčici.