Kako se piše pravilno na hrvatski?

Hidroakustika, hidro-akustika ili hidro akustika?

Kako je pravilno pisati: hidroakustika, hidro akustika ili hidro-akustika? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica ženskog roda označava granu akustike koja ispituje kretanja zvuka u vodi. Pravilno se piše hidroakustika, hidroakustike, hidroakustici…