Kako se piše pravilno na hrvatski?

Hidroavijacija, hidro avijacija ili hidro-avijacija?

Kako je pravilno pisati: hidroavijacija, hidro avijacija ili hidro-avijacija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica ženskog roda označava granu zrakoplovstva u čijem su sastavu hidroavioni. Pravilno se piše hidroavijacija, hidroavijacije, hidroavijaciji, hidroavijacijom…